CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DUY MINH

TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ XÂY DỰNG

Lập ngân sách cho dự án theo các giai đoạn thiết kế.

Lập dự toán chi phí cho các công trình vốn ngân sách, vốn tư nhân.

Lập và đánh giá hồ sơ thầu, thương thảo thầu, quản lý chi phí xây dựng.

Quản lý hợp đồng thi công, thực hiện kiểm soát thanh toán, lập hồ sơ phát sinh, lập quyết toán các gói thầu, các dịch vụ kiểm định dự toán.

Đo vẽ hiện trạng, lập dự toán cải tạo, sửa chữa các công trình.