CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DUY MINH

Các Văn Bản Hướng Dẫn Lập Dự Toán Và Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng

Thông tư số 16/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019 của bộ xây dựng: Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Thông tư số 15/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019 của bộ xây dựng: Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Thông tư số 11/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019 của bộ … Đọc tiếp Các Văn Bản Hướng Dẫn Lập Dự Toán Và Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng