85 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Mobile : 0937 347 647 (Mr. Đào)

            : 0907 157 155 (Mr. Vũ)

Email  : xaydung@duyminh.com.vn